" โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร "

คอนเสิร์ต “Two Violins and Guitar” วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 30/11/2023 ผู้เช้าชม 54


การแข่งขันเดี่ยวเครื่องดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา ในกิจกรรม Open House HUSO KPRU 2023

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 16/11/2023 ผู้เช้าชม 47


ขอเชิญชวนรับฟังบทเพลง “นครชุม” สำหรับวงสตริงควอเทต ประพันธ์โดยอาจารย์ธีริทธิ์ กันยารอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ผู้ประพันธ์ได้รับแรงบันดาลใจโดยการนำบทเพลงพื้นบ้านนครชุมจำนวน 2 บทเพลง ได้แก่

     1. เพลงระบำคล้องช้าง

     2. เพลงสายน้ำแม่ปิง

เผยแพร่เมื่อ 06/07/2023 ผู้เช้าชม 169


ทั้งหมด

ร่วมแสดงความยินดีกับ วง KPRU Wind Ensemble นักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง จากการเข้าร่วมแข่งขันรายการ CGN 2023 Virtual Competition ประเภท Mixed Ensemble Winds/Brass รุ่น Open Class in the Netherlands

ในวันที่ 17 มิถุนายน 2566

เผยแพร่เมื่อ 17/06/2023 ผู้เช้าชม 48


ร่วมแสดงความยินดีกับ วง KPRU Wind Ensemble นักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา ได้รับเหรียญทองแดง จากการเข้าแข่งขันรายการ วงดุริยางค์เครื่องลม Lopburi Symphonic Day Competition

วันที่ 28 พฤษภาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เผยแพร่เมื่อ 28/05/2023 ผู้เช้าชม 47


ร่วมแสดงความยินดีกับ นักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดการแข่งขันวงดนตรีต้านภัยยาเสพติด จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2565

วันที่ 28 กันยายน 2565 ณ เวทีกลาง งานประเพณี "สารทไทย-กล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง" ประจำปี 2565

เผยแพร่เมื่อ 28/09/2022 ผู้เช้าชม 191


ทั้งหมด

ประธานโปรแกรมวิชาหลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอน


โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์/โทรสาร  055-798-087