คลังรูปภาพ โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

19/07/2017 : ผู้เข้าชม 662 : การอบรมเชิงปฏิบัติการกีตาร์เพื่อสร้างความเป็นเลิศ ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมสารภี ชั้น 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

29/06/2017 : ผู้เข้าชม 299 : การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 29 มิถุนายน 2560

22/01/2017 : ผู้เข้าชม 431 : การสัมมนา Fusion Jazz Thailand University Music Awards วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2560 เนื่องในงานนิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 13

25/12/2016 : ผู้เข้าชม 416 : โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษาได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมศิลป์ในสวน ครั้งที่ 8 วันอาทิตย์ 25 ธค.59