คลังรูปภาพ โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

26/04/2024 : ผู้เข้าชม 12 : โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ประพีร์ ประสิทธิพันธ์ และอาจารย์ณัฐพงศ์ บุญครอบ เนื่องในโอกาสเข้ารับเกียรติบัตร คณะกรรมการแต่งเพลงประจำจังหวัดกำแพงเพชร จากผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

27/03/2024 : ผู้เข้าชม 23 : การแสดงผลงานทางด้านดนตรี “สูตรไทยคอนเสิร์ต” วันที่ 27 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมพิกุล อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

21/03/2024 : ผู้เข้าชม 19 : โครงการ "การปรับพื้นฐานเครื่องสายสากลเบื้องต้น" เพื่อพัฒนาการศึกษาเด็กนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในการเรียนเครื่องสายสากล เช่น ไวโอลิน วิโอลา เชลโล วันที่ 20-21 มีนาคม 2024 ณ ห้องประชุมพิกุล

18/03/2024 : ผู้เข้าชม 10 : กิจกรรมการประกวดแข่งขันดนตรี ภายใต้กิจกรรม "วงดนตรีโฟล์คซอง ระดับมัธยมศึกษา" วันที่ 18 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

28/02/2024 : ผู้เข้าชม 23 : การนำเสนอผลงานทางดนตรี ของนักศึกษาชั้นปี 3 โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

27/02/2024 : ผู้เข้าชม 21 : โครงการอบรมสัมมนาทางดนตรีศึกษา ภายใต้หัวข้อ การซ่อมแซมบำรุงเครื่องดนตรีสากลและเครื่องดนตรีไทย วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

30/11/2023 : ผู้เข้าชม 42 : คอนเสิร์ต “Two Violins and Guitar” วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

16/11/2023 : ผู้เข้าชม 35 : การแข่งขันเดี่ยวเครื่องดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา ในกิจกรรม Open House HUSO KPRU 2023 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

15/06/2023 : ผู้เข้าชม 102 : โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2565

11/03/2023 : ผู้เข้าชม 187 : โครงการสัมมนาดนตรีศึกษาภายใต้หัวข้อ เรื่อง “การจัดการวงซิมโฟนิดแบนด์ (Simphonic Band Management for Music Teacher)” วันที่ 11 มีนาคม 2566