คลังรูปภาพ โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

16/09/2020 : ผู้เข้าชม 10 : โครงการส่งเสริมทักษะการเขียนวิจัยดนตรีสำหรับนักศึกษา วันที่ 16 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

27/08/2020 : ผู้เข้าชม 16 : กิจกรรมเเสดงคอนเสิร์ตนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-4 วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

16/07/2020 : ผู้เข้าชม 23 : โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาดนตรีศึกษา -อบรมการตัดต่อมิวสิควิดิโอเบื้องต้น 16 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

19/06/2020 : ผู้เข้าชม 30 : การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2562 โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา วันที่ 19 มิถุนายน 2563

19/02/2020 : ผู้เข้าชม 39 : กิจกรรมการประกวดวงดนตรี "String Combo" ระดับมัธยมศึกษา อายุไม่เกิน 18 ปี วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

09/10/2019 : ผู้เข้าชม 116 : การเเสดงคอนเสิร์ตสำหรับนักศึกษา (Student Recital) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 อาคารมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำเเพงเพชร

08/08/2019 : ผู้เข้าชม 101 : โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตด้านวิชาชีพของนักศึกษาดนตรีศึกษา (ดนตรีสากล) วันที่ 7-8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 อาคารคณะมนุษย​ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​กำแพงเพชร

24/06/2019 : ผู้เข้าชม 118 : การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมบุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

04/03/2019 : ผู้เข้าชม 181 : การแสดงเดี่ยวกีตาร์​คลาสสิก​และบทเพลงร่วมสมัย​ โดยอาจารย์​วัชรินทร์​ สุขทรัพย์ศรี ในวันที่​ 4 มีนาคม​ 2562​ ณ​ ห้องประชุมพิกุล​ อาคารคณะมนุษย​ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​กำแพงเพชร

25/07/2018 : ผู้เข้าชม 321 : โครงการดนตรีไทย-สากลสู่ชุมชนในหัวข้อ อบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีบำบัดเบื้องต้น : An Introduction to Music Therapy วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องกวดวิชา ชั้น 2 อาคารกองพัฒนานักศึกษา (SAC) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร