โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาดนตรีศึกษา -อบรมการตัดต่อมิวสิควิดิโอเบื้องต้น 16 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คลังรูปภาพ : โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาดนตรีศึกษา -อบรมการตัดต่อมิวสิควิดิโอเบื้องต้น 16 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อง 16/07/2020 ผู้เข้าชม 23