กิจกรรมการประกวดวงดนตรี "String Combo" ระดับมัธยมศึกษา อายุไม่เกิน 18 ปี วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คลังรูปภาพ : กิจกรรมการประกวดวงดนตรี "String Combo" ระดับมัธยมศึกษา อายุไม่เกิน 18 ปี วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อง 19/02/2020 ผู้เข้าชม 40