การอบรมเชิงปฏิบัติการกีตาร์เพื่อสร้างความเป็นเลิศ ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมสารภี ชั้น 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คลังรูปภาพ : การอบรมเชิงปฏิบัติการกีตาร์เพื่อสร้างความเป็นเลิศ ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมสารภี ชั้น 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อง 19/07/2017 ผู้เข้าชม 777