ผลงานนักศึกษาบทเพลง 'พม่ากลองยาว' โดยบทเพลงนี้เป็นผลงานส่วนหนึ่งในรายวิชา การนำเสนอผลงานทางด้านดนตรีศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา

คลังวิดีโอ : ผลงานนักศึกษาบทเพลง 'พม่ากลองยาว' โดยบทเพลงนี้เป็นผลงานส่วนหนึ่งในรายวิชา การนำเสนอผลงานทางด้านดนตรีศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา

เผยแพร่เมื่อง 20/04/2022 ผู้เข้าชม 248