" โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร "

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2564 โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา

วันที่ 8 มิถุนายน 2565

เผยแพร่เมื่อ 08/06/2022 ผู้เช้าชม 78


ชวนฟังผลงานนักศึกษาบทเพลง 'พม่ากลองยาว' โดยบทเพลงนี้เป็นผลงานส่วนหนึ่งในรายวิชา การนำเสนอผลงานทางด้านดนตรีศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 20/04/2022 ผู้เช้าชม 45


การเเสดงคอนเสิร์ตภายใน จากนักศึกษาโปรเเกรมวิชาดนตรีศึกษา (House Concert)

วันที่ 16 มีนาคม 2565  ณ ห้องประชุมพิกุล (Phikul Conference Room) ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำเเพงเพชร 

เผยแพร่เมื่อ 16/03/2022 ผู้เช้าชม 95


ทั้งหมด

ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวนันทนัช จารุฤกษ์ (อาย) ศิษย์เก่าโปรเเกรมวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวดเเข่งขันร้องเพลงรายการ "สงครามไมค์ กำแพงเพชร"

ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ กำแพงเพชร เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2565

เผยแพร่เมื่อ 16/05/2022 ผู้เช้าชม 18


>> ขอแสดงความยินดี กับ ศิษย์เก่า โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี 2564

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565

เผยแพร่เมื่อ 12/05/2022 ผู้เช้าชม 17


ขอเเสดงความยินดีกับ นายพันธิตร วงศ์วิโรจน์ นักศึกษาโปรเเกรมวิชาดนตรีศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับรางวัล Gold Price ลำดับที่ 2 จากการเเข่งขันบรรเลงเดี่ยวเปียโนรุ่น Senior รายการ Phitsanulok Classical Music Challenge 2022 ณ ลานท่าข้าว จังหวัดพิษณุโลก

ณ วันที่ 19 มีนาคม 2565 จากการเเข่งขันบรรเลงเดี่ยวเปียโนรุ่น Senior รายการ Phitsanulok Classical Music Challenge 2022  ณ ลานท่าข้าว จังหวัดพิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ 21/03/2022 ผู้เช้าชม 108


ทั้งหมด

ประธานโปรแกรมวิชาหลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอน


โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์/โทรสาร  055-798-087