กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้กับนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 3/2565

กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้กับนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 3/2565

เผยแพร่เมื่อ 12/07/2023 ผู้ชม 249

  • วันที่ 12 กรกฏาคม 2566 ณ ห้องคลินิกกฎหมาย HLC อาคาร 3 โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  • ได้จัดกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้กับนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 3/2565
  • ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนสรุปปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหา ที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้กับนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 3/2565