ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษา โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ จากการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ รอบคัดเลือกส่วนภูมิภาค ระดับอุดมศึกษา เนื่องในวันรพี ประจำปี 2565

ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษา โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ จากการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ รอบคัดเลือกส่วนภูมิภาค ระดับอุดมศึกษา เนื่องในวันรพี ประจำปี 2565

เผยแพร่เมื่อ 23/08/2022 ผู้ชม 414

  • วันที่ 23 สิงหาคม 2565 นักศึกษาโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท
  • จากการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ รอบคัดเลือกส่วนภูมิภาค ระดับอุดมศึกษา เนื่องในวันรพี ประจำปี 2565
  • จัดโดยสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • นักศึกษาที่เป็นตัวแทนได้รางวัลชนะเลิศ คือ
    • นางสาววิภาพร อินอุตมา
    • นางสาวเจริญรัตน์ ตะมะวงค์

ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษา โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ จากการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ รอบคัดเลือกส่วนภูมิภาค ระดับอุดมศึกษา เนื่องในวันรพี ประจำปี 2565