โปรแกรมวิชานิตศาสตร์ จัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษารอบคัดเลือกภายใน

โปรแกรมวิชานิตศาสตร์ จัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษารอบคัดเลือกภายใน

เผยแพร่เมื่อ 25/07/2022 ผู้ชม 382

  • วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ ได้จัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษารอบคัดเลือกภายใน เพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษา ณ สำนักงานอธิบดีและผู้พิพากษา สำนักงานศาลยุติธรรม ภาค 6
  • ซึ่งผลการแข่งขันได้นักศึกษาเป็นตัวแทนจำนวน 2 ทีม ดังนี้
    ทีม 1 นักศึกษาชั้นปีที่ 4
         - นายอิทธิฤทธิ์ ศรีโตนด
         - นางสาวจิราพัชร ชัยลอม

        ทีม 2 นักศึกษาชั้นปีที่ 3
             - นางสาววิภาพร อินอุตมา
             - นางสาวเจริญรัตน์ ตะมะวงศ์

  • ร่วมเป็นกำลังใจให้กับตัวแทนนักศึกษาโปรแกรมวิชานิติศาสตร์กันนะครับ

โปรแกรมวิชานิตศาสตร์ จัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษารอบคัดเลือกภายใน