โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรม ค่ายนิติฝึกเขียนตอบ

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรม ค่ายนิติฝึกเขียนตอบ

เผยแพร่เมื่อ 21/07/2022 ผู้ชม 441

  • วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรม "ค่ายนิติฝึกเขียนตอบ"
  • โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 อันจะช่วยให้การตอบข้อสอบกฎหมายมีประสิทธิมากยิ่งขึ้นซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์กับนักศึกษาทั้งในขณะอยู่ในมหาวิทยาลัยและภายหลังจากที่นักศึกษาสำเร็จการศึกษาแล้ว

 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรม ค่ายนิติฝึกเขียนตอบ