กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564

กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อ 06/07/2022 ผู้ชม 506

  • วันที่ 6 กรกฏาคม 2565  ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารทีปังการรัศมีโชติ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  • ได้จัดกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4
  • ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนสรุปปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหา ที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564