อาจารย์อนุพงศ์ รุ่งน้อย

อาจารย์อนุพงศ์ รุ่งน้อย

เผยแพร่เมื่อ 09/01/2017 ผู้ชม 1,184

อาจารย์โปรแกรมวิชานิติศาสตร์

ชื่อ-สกุล (ไทย) : อาจารย์อนุพงศ์  รุ่งน้อย
ชื่อ-สกุล (Eng) :  

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชานิติศาสตร์
เชี่ยวชาญด้านการสอนนิติศาสตร์

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชานิติศาสตร์  ชั้น 2
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3230

      คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์อนุพงศ์  รุ่งน้อย