>> โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์

>> โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 11/11/2020 ผู้ชม 581

  • วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
  • ซึ่งจัดอบรมเรื่องหนังสือราชการ และถ่ายทอดประสบการณ์การออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  • วิทยากรโดย นายอิสราวัชร เฟื่องอิ่ม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

>> โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์