>> การเสวนาวิชาการ หัวข้อ เมื่อกระบวนการยุติธรรม เป็นผู้กระทำความผิด ภายใต้โครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาโปรแกรมนิติศาสตร์ สัปดาห์รพีวิชาการ

>> การเสวนาวิชาการ หัวข้อ เมื่อกระบวนการยุติธรรม เป็นผู้กระทำความผิด ภายใต้โครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาโปรแกรมนิติศาสตร์ สัปดาห์รพีวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ 26/08/2020 ผู้ชม 858

 • วันที่ 26 สิงหาคม 2563 โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • การเสวนาวิชาการ หัวข้อ “เมื่อกระบวนการยุติธรรม เป็นผู้กระทำความผิด” 
 • ภายใต้โครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาโปรแกรมนิติศาสตร์ “สัปดาห์รพีวิชาการ”
  โดยมีวิทยากร ดังนี้
       1. ผศ. ดร. เสริมศักดิ์ กิตติปาลวรรธก์
       2. ผศ. ปาริชาติ สายจันดี
       3. พ.ต.ท. ศตวรรษ ใจสุข
       4. อาจารย์ภูริณัฐ โชติวรรณ
       5. อาจารย์ศรัณย์ จงรักษ์
 • ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

>> การเสวนาวิชาการ หัวข้อ เมื่อกระบวนการยุติธรรม เป็นผู้กระทำความผิด ภายใต้โครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาโปรแกรมนิติศาสตร์ สัปดาห์รพีวิชาการ