>> โครงการปรับพื้นฐานความรู้นักกฎหมาย

>> โครงการปรับพื้นฐานความรู้นักกฎหมาย

เผยแพร่เมื่อ 25/08/2019 ผู้ชม 493

เมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 โปรแกรมวิชานิติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการปรับพื้นฐานความรู้นักกฎหมาย ณ ห้องประชุมพุทธชาด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ซึ่งในโครงการประกอบด้วย

 • การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ การใช้ชีวิต และการประกอบอาชีพในอนาคต ในกิจกรรม "แม่น้ำ 5 สาย สู่เส้นทางนิติศาสตร์" โดยคณาจารย์โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
 • กิจกรรม "ชีวิตเปลี่ยนทันทีเพียงพูดติดต่อ 1 นาทีได้"
 • บรรยายภาพรวมเกี่ยวกับการเรียนกฎหมาย ข้อสอบกฎหมาย และ "การเขียนตอบข้อสอบบรรยาย"
 • แบ่งกลุ่มย่อยเพื่อฝึกทักษะการเขียนตอบข้อสอบ
  • ฐานการเรียนรู้ที่ 1 กิจกรรม "ตอบข้อสอบบรรยายอย่างไรให้ได้ D"   
  • ฐานการเรียนรู้ที่ 2 กิจกรรม "ปวดหัวเยี่ยงผู้พิพากษา"
  • ฐานการเรียนรู้ที่ 3 กิจกรรม "เผาบ้านเพื่อน"
 • บรรยายเรื่อง การเขียนตอบข้อสอบตุ๊กตา"
 • กิจกรรม "ร่วมมือน้องพี่ ข้อสอบตัวดีมันยากตรงไหน"  เป็นต้น

>> โครงการปรับพื้นฐานความรู้นักกฎหมาย