>> ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษา โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ จากการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ รอบคัดเลือกส่วนภูมิภาค ระดับอุดมศึกษา เนื่องในวันรพี ประจำปี 2562

>> ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษา โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ จากการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ รอบคัดเลือกส่วนภูมิภาค ระดับอุดมศึกษา เนื่องในวันรพี ประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ 16/08/2019 ผู้ชม 1,167

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562  นักศึกษาโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  รับโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท
จากการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ รอบคัดเลือกส่วนภูมิภาค ระดับอุดมศึกษา เนื่องในวันรพี ประจำปี 2562
จัดโดยสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6   ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ซึ่งนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้  ได้แก่

  1.  นางสาวสุรีรัตน์  ขันติวงษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
  2. นางสาวรัฐธิดา  พัฒคำ    นักศึกษาชั้นปีที่ 4  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
  3. นายสราวุธ  ทองคำ    นักศึกษาชั้นปีที่ 3  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์

อาจารย์ผู้ควบคุม  ได้แก่

  1.  อาจารย์อภิชาติ  บวบขม  อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชานิติศาสตร์
  2. อาจารย์อนุพงศ์  รุ่งน้อย    อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชานิติศาสตร์

>> ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษา โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ จากการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ  รอบคัดเลือกส่วนภูมิภาค ระดับอุดมศึกษา เนื่องในวันรพี ประจำปี 2562