>> โครงการอบรมสัมมนาความรู้ด้านกฎหมายสำหรับประชาชนทั่วไปและบุคลากรในท้องถิ่น “กิจกรรม LAW ONE DAY”

>> โครงการอบรมสัมมนาความรู้ด้านกฎหมายสำหรับประชาชนทั่วไปและบุคลากรในท้องถิ่น “กิจกรรม LAW ONE DAY”

เผยแพร่เมื่อ 31/05/2019 ผู้ชม 1,018

โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ร่วมกับ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จัดกิจกรรม "Law One Day" ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เพื่อให้ความรู้ทางด้านกฏหมาย ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562  ณ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

>> โครงการอบรมสัมมนาความรู้ด้านกฎหมายสำหรับประชาชนทั่วไปและบุคลากรในท้องถิ่น “กิจกรรม LAW ONE DAY”