>> โครงการแข่งขันว่าความศาลจำลอง

>> โครงการแข่งขันว่าความศาลจำลอง

เผยแพร่เมื่อ 30/01/2019 ผู้ชม 1,307

วันที่ 30 มกราคม 2562 โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ ได้จัดโครงการแข่งขันว่าความศาลจำลอง ณ ห้องศาลจำลอง ชั้น 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ถ่ายทอดสดห้องประชุมสารภี โดยนักศึกษานิติศาสตร์ภาคปกติ และภาค กศ.บป

>> โครงการแข่งขันว่าความศาลจำลอง