>> พิธีไหว้ครู และกิจกรรมนิติสัมพันธ์ - รับน้อง ส่งพี่ ประจำปี 2561

>> พิธีไหว้ครู และกิจกรรมนิติสัมพันธ์ - รับน้อง ส่งพี่ ประจำปี 2561

เผยแพร่เมื่อ 08/09/2018 ผู้ชม 353

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 นักศึกษาโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ (ภาค กศ.บป.) ได้จัดพิธีไหว้ครู และกิจกรรมนิติสัมพันธ์ - รับน้อง ส่งพี่ ประจำปี 2561   ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้ระลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ เพื่อสะท้อนถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับลูกศิษย์ เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง

>> พิธีไหว้ครู และกิจกรรมนิติสัมพันธ์ - รับน้อง ส่งพี่ ประจำปี 2561