>> การบรรยายพิเศษ หัวข้อ การชันสูตรพลิกศพ ให้กับนักศึกษาโปรแกรมนิติศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

>> การบรรยายพิเศษ หัวข้อ การชันสูตรพลิกศพ ให้กับนักศึกษาโปรแกรมนิติศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 15/08/2018 ผู้ชม 509

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 นักศึกษาโปรแกรมนิติศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้เข้าร่วมการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "การชันสูตรพลิกศพ" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 โดยได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน จากพิสูจน์หลักฐานจังหวัดกำแพงเพชร มาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพุทธชาด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

>> การบรรยายพิเศษ หัวข้อ การชันสูตรพลิกศพ ให้กับนักศึกษาโปรแกรมนิติศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์