การประกวดคลิปวีดิโอจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในหัวข้อ

การประกวดคลิปวีดิโอจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในหัวข้อ

เผยแพร่เมื่อ 02/02/2017 ผู้ชม 557

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

1. มีสถานภาพเป็นนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทีบเท่า-ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า

2. สามารถส่งผลงานในนามบุคคล หรือทีม (ไม่เกินทีมละ 3 คน)

การประกวดคลิปวีดิโอจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในหัวข้อ