>>โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชานิติศาสตร์

>>โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชานิติศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 22/12/2016 ผู้ชม 456

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษานิติศาสตร์ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14,19-22 ธ.ค. 59  ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

>>โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชานิติศาสตร์