>>ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้เข้าสอบ TOEIC

>>ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้เข้าสอบ TOEIC

เผยแพร่เมื่อ 13/12/2016 ผู้ชม 1,367

แจ้งรายชื่อนักศึกษาผู้เข้าสอบ TOEIC ในวันที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 น.
ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
>>ห้องปฏิบัติการภาษา 5/2 ชั้น 5   http://huso.kpru.ac.th/file/TOEIC-5_2.pdf
>>ห้องประชุม ชั้น 8  http://huso.kpru.ac.th/file/TOEIC-8.pdf

หมายเหตุ        1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรทั้งหมด
    2. ขอให้ผู้เข้าสอบนำบัตรประจำตัวมาและมาถึงก่อนเวลาอย่างน้อย 15 นาที
    3. สำหรับนักศึกษาให้แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย