คลังรูปภาพ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

15/08/2018 : ผู้เข้าชม 221 : การบรรยายพิเศษ หัวข้อ การชันสูตรพลิกศพ ให้กับนักศึกษาโปรแกรมนิติศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมพุทธชาด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

24/07/2018 : ผู้เข้าชม 401 : โครงการอบรมกฎหมายสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนคลองลานวิทยา จ.กำแพงเพชร วันที่ 24 กรกฎาคม 2561

15/07/2018 : ผู้เข้าชม 255 : โครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมพุทธชาด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

11/07/2018 : ผู้เข้าชม 194 : การสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมพุทธชาด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

01/06/2018 : ผู้เข้าชม 405 : การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ ณ ห้องประชุมบุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 1 มิถุนายน 2561

04/03/2018 : ผู้เข้าชม 404 : โครงการ อบรมเทคนิคการสอบใบอนุญาตว่าความ สภาทนายความ ในวันที่ 4 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

09/02/2018 : ผู้เข้าชม 564 : การแข่งขันว่าความศาลจำลอง วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

07/02/2018 : ผู้เข้าชม 667 : การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

07/09/2017 : ผู้เข้าชม 563 : โครงการร่วมไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 7 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

16/08/2017 : ผู้เข้าชม 451 : เข้าพรรษา...สร้างบุญ กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม(ช่วงเข้าพรรษา) การทำบุญถวายภัตตาหารเพล วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร