คลังรูปภาพ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

31/05/2019 : ผู้เข้าชม 12 : โครงการอบรมสัมมนาความรู้ด้านกฎหมายสำหรับประชาชนทั่วไปและบุคลากรในท้องถิ่น “กิจกรรม LAW ONE DAY” ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

29/05/2019 : ผู้เข้าชม 103 : โครงการอบรมสัมมนาความรู้ด้านกฎหมายสำหรับประชาชนทั่วไปและบุคลากรในท้องถิ่น “กิจกรรม LAW ONE DAY” ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมพูลเขียว โรงเรียนวัชรวิทยา

30/01/2019 : ผู้เข้าชม 322 : โครงการแข่งขันว่าความศาลจำลอง วันที่ 30 มกราคม 2562 ณ ห้องศาลจำลอง ชั้น 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ถ่ายทอดสดห้องประชุมสารภี โดยนักศึกษานิติศาสตร์ภาคปกติ และภาคกศ.บป

12/09/2018 : ผู้เข้าชม 87 : โครงการร่วมใจไกลเกลี่ย เพื่อให้ประชาชนและนักศึกษาได้รับทราบถึงกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการระงับข้อพิพาท ในวันที่ 12 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

08/09/2018 : ผู้เข้าชม 91 : พิธีไหว้ครู และกิจกรรมนิติสัมพันธ์ รับน้อง ส่งพี่ ประจำปี 2561 โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ (ภาค กศ.บป.) วันที่ 8 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

15/08/2018 : ผู้เข้าชม 91 : การบรรยายพิเศษ หัวข้อ การชันสูตรพลิกศพ ให้กับนักศึกษาโปรแกรมนิติศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมพุทธชาด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

24/07/2018 : ผู้เข้าชม 197 : โครงการอบรมกฎหมายสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนคลองลานวิทยา จ.กำแพงเพชร วันที่ 24 กรกฎาคม 2561

15/07/2018 : ผู้เข้าชม 142 : โครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมพุทธชาด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

11/07/2018 : ผู้เข้าชม 119 : การสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมพุทธชาด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

01/06/2018 : ผู้เข้าชม 282 : การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ ณ ห้องประชุมบุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 1 มิถุนายน 2561