โครงการบริการวิชาการ กิจกรรม อบรมให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชนในพื้นที่ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน ในหัวข้อ กฎหมายครอบครัวและมรดก : กรณีการตกทอดทรัพย์มรดกที่เป็น สปก. วันที่ 17 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาล ต.คลองลานพัฒนา จ.กำแพงเพชร

คลังรูปภาพ : โครงการบริการวิชาการ กิจกรรม อบรมให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชนในพื้นที่ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน ในหัวข้อ กฎหมายครอบครัวและมรดก : กรณีการตกทอดทรัพย์มรดกที่เป็น สปก. วันที่ 17 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาล ต.คลองลานพัฒนา จ.กำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อง 17/08/2023 ผู้เข้าชม 82