โครงการอบรมสัมมนาความรู้ด้านกฎหมายสำหรับประชาชนทั่วไปและบุคลากรในท้องถิ่น “กิจกรรม LAW ONE DAY” ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

คลังรูปภาพ : โครงการอบรมสัมมนาความรู้ด้านกฎหมายสำหรับประชาชนทั่วไปและบุคลากรในท้องถิ่น “กิจกรรม LAW ONE DAY” ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

เผยแพร่เมื่อง 31/05/2019 ผู้เข้าชม 337