โครงการแข่งขันว่าความศาลจำลอง วันที่ 30 มกราคม 2562 ณ ห้องศาลจำลอง ชั้น 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ถ่ายทอดสดห้องประชุมสารภี โดยนักศึกษานิติศาสตร์ภาคปกติ และภาคกศ.บป

คลังรูปภาพ : โครงการแข่งขันว่าความศาลจำลอง วันที่ 30 มกราคม 2562 ณ ห้องศาลจำลอง ชั้น 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ถ่ายทอดสดห้องประชุมสารภี โดยนักศึกษานิติศาสตร์ภาคปกติ และภาคกศ.บป

เผยแพร่เมื่อง 30/01/2019 ผู้เข้าชม 366