พิธีไหว้ครู และกิจกรรมนิติสัมพันธ์ รับน้อง ส่งพี่ ประจำปี 2561 โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ (ภาค กศ.บป.) วันที่ 8 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คลังรูปภาพ : พิธีไหว้ครู และกิจกรรมนิติสัมพันธ์ รับน้อง ส่งพี่ ประจำปี 2561 โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ (ภาค กศ.บป.) วันที่ 8 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อง 08/09/2018 ผู้เข้าชม 115