" โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร "

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ LL.B. (Laws)

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ LL.B. (Laws)

เผยแพร่เมื่อ 14/10/2021 ผู้เช้าชม 8


>> การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2563 โปรแกรมวิชานิติศาสตร์

วันที่ 8 มิถุนายน 2564

เผยแพร่เมื่อ 08/06/2021 ผู้เช้าชม 161


>> กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 3 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสารภี ชั้น 4  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 03/03/2021 ผู้เช้าชม 154


>> โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 11/11/2020 ผู้เช้าชม 240


>> พิธีไหว้ครู(ภาค กศ.บป.) ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 11 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 11/10/2020 ผู้เช้าชม 256


ทั้งหมด

ประธานโปรแกรมวิชา

  • 43,345 ผู้เข้าชม
  • 9,476 ปีนี้
  • 11,794 ปีที่แล้ว
  • 521 เดือนนี้
  • 1,356 เดือนที่แล้ว
  • 3 วันนี้
  • 48 เมื่อวานนี้
  • 18 ธันวาคม 2559


หลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอน


โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์/โทรสาร  055-798-087