" โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร "

กิจกรรมตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน งาน “50 ปี KPRU” มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วันที่ 26 มกราคม 2566 ณ ห้อง 38501, 38502 ชั้น 5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 26/01/2023 ผู้เช้าชม 165


ขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

วันที่ 26 มกราคม 2566 ณ ห้อง 38501 38502 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์              

ลงทะเบียนร่วมแข่งขันในเวลา 08.30-9.00 น.

เผยแพร่เมื่อ 12/01/2023 ผู้เช้าชม 276


ขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กับการพัฒนาทัองถิ่นอย่างยั่งยืน งาน “50 ปี KPRU สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

วันที่ 26 มกราคม 2566 ณ ห้อง 38501 38502 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์              

ลงทะเบียนร่วมแข่งขันในเวลา 08.30-9.00 น.

เผยแพร่เมื่อ 12/01/2023 ผู้เช้าชม 50


โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ เข้าร่วมศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของงานคลินิกกฎหมายและงานบริการวิชาการ และด้านการเรียนการสอน ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 14 กันยายน 2565

เผยแพร่เมื่อ 14/09/2022 ผู้เช้าชม 176


โครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ กิจกรรม ปฐมนิเทศ เปิดโลกนิติศาสตร์

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 

เผยแพร่เมื่อ 27/07/2022 ผู้เช้าชม 228


ทั้งหมด

ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษา โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ จากการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ รอบคัดเลือกส่วนภูมิภาค ระดับอุดมศึกษา เนื่องในวันรพี ประจำปี 2565

วันที่ 23 สิงหาคม 2565  จัดโดยสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6   ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ 23/08/2022 ผู้เช้าชม 209


ทั้งหมด

ประธานโปรแกรมวิชา

  • 64,870 ผู้เข้าชม
  • 5,330 ปีนี้
  • 13,429 ปีที่แล้ว
  • 139 เดือนนี้
  • 1,068 เดือนที่แล้ว
  • 20 วันนี้
  • 16 เมื่อวานนี้
  • 18 ธันวาคม 2559


หลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอน


โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์/โทรสาร  055-798-087