" โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร "

>> โครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาโปรแกรมวิชานิติศาสตร์

ในระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมพุทธชาด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 15/07/2018 ผู้เช้าชม 375


>> การสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561

เผยแพร่เมื่อ 11/07/2018 ผู้เช้าชม 113


โครงการ แข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก

โครงการ แข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ 29/03/2017 ผู้เช้าชม 251


การประกวดคลิปวีดิโอจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในหัวข้อ

การประกวดคลิปวีดิโอจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในหัวข้อ "ตามรอยเท้าพ่อ"

เผยแพร่เมื่อ 02/02/2017 ผู้เช้าชม 121


กิจกรรมออกค่ายอาสานิติศาสตร์สู่ชุมชน

 นิติศาสตร์สู่ชุมชน กิจกรรมค่ายอาสา "นิติศาสตร์สู่น้องชนบท"

เผยแพร่เมื่อ 25/01/2017 ผู้เช้าชม 288


ทั้งหมด

ประธานโปรแกรมวิชา

  • 7,910 ผู้เข้าชม
  • 2,978 ปีนี้
  • 4,849 ปีที่แล้ว
  • 800 เดือนนี้
  • 413 เดือนที่แล้ว
  • 5 วันนี้
  • 14 เมื่อวานนี้
  • 18 ธันวาคม 2559


หลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอน


โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์/โทรสาร  055-798-087