" โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร "

โครงการ แข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก

โครงการ แข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ 29/03/2017 ผู้เช้าชม 170


การประกวดคลิปวีดิโอจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในหัวข้อ

การประกวดคลิปวีดิโอจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในหัวข้อ "ตามรอยเท้าพ่อ"

เผยแพร่เมื่อ 02/02/2017 ผู้เช้าชม 91


กิจกรรมออกค่ายอาสานิติศาสตร์สู่ชุมชน

 นิติศาสตร์สู่ชุมชน กิจกรรมค่ายอาสา "นิติศาสตร์สู่น้องชนบท"

เผยแพร่เมื่อ 25/01/2017 ผู้เช้าชม 221


>>โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชานิติศาสตร์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษานิติศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 22/12/2016 ผู้เช้าชม 189


>>ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้เข้าสอบ TOEIC

ในวันที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 น.  ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 13/12/2016 ผู้เช้าชม 125


ทั้งหมด

ประธานโปรแกรมวิชา

  • 5,123 ผู้เข้าชม
  • 191 ปีนี้
  • 4,849 ปีที่แล้ว
  • 191 เดือนนี้
  • 170 เดือนที่แล้ว
  • 8 วันนี้
  • 13 เมื่อวานนี้
  • 18 ธันวาคม 2559


หลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอน


โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์/โทรสาร  055-798-087