" โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร "

โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ เข้าร่วมศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของงานคลินิกกฎหมายและงานบริการวิชาการ และด้านการเรียนการสอน ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 14 กันยายน 2565

เผยแพร่เมื่อ 14/09/2022 ผู้เช้าชม 64


โครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ กิจกรรม ปฐมนิเทศ เปิดโลกนิติศาสตร์

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 

เผยแพร่เมื่อ 27/07/2022 ผู้เช้าชม 120


โปรแกรมวิชานิตศาสตร์ จัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษารอบคัดเลือกภายใน

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 

เผยแพร่เมื่อ 25/07/2022 ผู้เช้าชม 69


โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรม ค่ายนิติฝึกเขียนตอบ

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565

เผยแพร่เมื่อ 21/07/2022 ผู้เช้าชม 81


การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2564 สาขาวิชานิติศาสตร์

วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 12/07/2022 ผู้เช้าชม 76


ทั้งหมด

ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษา โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ จากการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ รอบคัดเลือกส่วนภูมิภาค ระดับอุดมศึกษา เนื่องในวันรพี ประจำปี 2565

วันที่ 23 สิงหาคม 2565  จัดโดยสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6   ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ 23/08/2022 ผู้เช้าชม 77


ทั้งหมด

ประธานโปรแกรมวิชา

  • 56,441 ผู้เข้าชม
  • 10,330 ปีนี้
  • 12,242 ปีที่แล้ว
  • 88 เดือนนี้
  • 1,136 เดือนที่แล้ว
  • 17 วันนี้
  • 71 เมื่อวานนี้
  • 18 ธันวาคม 2559


หลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอน


โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์/โทรสาร  055-798-087