>> กิจกรรมเสริมสร้างแรงบันดาลใจ เตรียมความพร้อมและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ในกิจกรรม “เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ เรียนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ”

>> กิจกรรมเสริมสร้างแรงบันดาลใจ เตรียมความพร้อมและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ในกิจกรรม “เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ เรียนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ”

เผยแพร่เมื่อ 21/10/2019 ผู้ชม 396

          วันที่ 21 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมสร้างแรงบันดาลใจ เตรียมความพร้อมและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ในกิจกรรม “เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ เรียนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตให้แก่นักศึกษาใหม่ และนักศึกษาปีสุดท้ายที่จะต้องก้าวเข้าสู่ชีวิตการทำงาน รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ชีวิตและการเรียนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

โดยวิทยากรได้รับเกียรติจาก คุณกุลภัทร วัฒนศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวาริน
พร้อมทีมวิทยากร อาจารย์จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ โปรแกรมวิชาภาษาไทย
อาจารย์บัญชา วัฒนาทัศนีย์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน และอาจารย์ศรัณย์ จงรักษ์ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์

>> กิจกรรมเสริมสร้างแรงบันดาลใจ เตรียมความพร้อมและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ในกิจกรรม “เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ เรียนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ”