>> โครงการการสร้างแผนที่ทรัพยากรชุมชนอย่างมีส่วนร่วมโดยใช้ภูมิสารสนเทศ ในพื้นที่อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร สู่กลุ่มเยาวชนและประชาชนในพื้นที่

>> โครงการการสร้างแผนที่ทรัพยากรชุมชนอย่างมีส่วนร่วมโดยใช้ภูมิสารสนเทศ ในพื้นที่อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร สู่กลุ่มเยาวชนและประชาชนในพื้นที่

เผยแพร่เมื่อ 22/02/2019 ผู้ชม 521

โครงการการสร้างแผนที่ทรัพยากรชุมชนอย่างมีส่วนร่วมโดยใช้ภูมิสารสนเทศ ในพื้นที่อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร สู่กลุ่มเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ ในระหว่างวันที่ 21 -22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล เป็นประธานในพิธี และดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ ในการนี้โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ ได้มอบแผนที่ทรัพยากรชุมชนตำบลคลองน้ำไหล ประกอบด้วย แผ่นพับแผนที่ทรัพยากรชุมชน แผนที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติคลองน้ำไหล แผนที่คุณลักษณะดิน แผนที่ทางธรณีวิทยา และแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง บริเวณตำบลคลองน้ำไหล เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานต่อไป

>> โครงการการสร้างแผนที่ทรัพยากรชุมชนอย่างมีส่วนร่วมโดยใช้ภูมิสารสนเทศ ในพื้นที่อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร สู่กลุ่มเยาวชนและประชาชนในพื้นที่