>> นักศึกษาโปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ เข้าร่วมงานสัมนาวิชาการ TUC Next Gen 2018

>> นักศึกษาโปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ เข้าร่วมงานสัมนาวิชาการ TUC Next Gen 2018

เผยแพร่เมื่อ 07/09/2018 ผู้ชม 524

นักศึกษาโปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ รหัสหมู่เรียน 5812206 ได้เข้าร่วมงานสัมนาเชิงวิชาการระบบสารสนเทศ TUC Next Gen 2018 ภายใต้แนวคิด "Smart Location 4.0"(Thai GIS User Conference)  สัมผัสและทดลองใช้เทคโนโลยี Gis ให้เกิด Location Intelligence พร้อมฟังการบรรยาย การใช้ GIS ช่วยทีมหมูป่า วันที่ 6 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

เอกสารประกอบ

>> นักศึกษาโปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ เข้าร่วมงานสัมนาวิชาการ TUC Next Gen 2018