ส่งมอบงานโครงการบริการวิชาการ เรื่อง “การสร้างภาพจำลองสามมิติของเทศบาลท่ามะเขือ เพื่อสนับสนุนโครงการเมืองน่าอยู่ของเทศบาล”

ส่งมอบงานโครงการบริการวิชาการ เรื่อง “การสร้างภาพจำลองสามมิติของเทศบาลท่ามะเขือ เพื่อสนับสนุนโครงการเมืองน่าอยู่ของเทศบาล”

เผยแพร่เมื่อ 02/04/2018 ผู้ชม 347

นางสาวสุทธิพร เพ็ญฉาย นักศึกษาชั้นปี 4 โปรแกรมภูมิสารสนเทศ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำสาขาวิชา ได้ส่งมอบงานโครงการบริการวิชาการ เรื่อง “การสร้างภาพจำลองสามมิติของเทศบาลท่ามะเขือ เพื่อสนับสนุนโครงการเมืองน่าอยู่ของเทศบาล” โดยมีท่านนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลฯ และ ผอ.กองช่าง เป็นผู้รับมอบ วันที่ 2 เมษายน 2561  ณ เทศบาลตำบลท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

ส่งมอบงานโครงการบริการวิชาการ เรื่อง “การสร้างภาพจำลองสามมิติของเทศบาลท่ามะเขือ เพื่อสนับสนุนโครงการเมืองน่าอยู่ของเทศบาล”