>> ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ..อบรมเชิงปฏิบัติการ การเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยยานบินบังคับไร้คนขับ

>> ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ..อบรมเชิงปฏิบัติการ การเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยยานบินบังคับไร้คนขับ

เผยแพร่เมื่อ 10/12/2017 ผู้ชม 303

โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ (GI) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ..อบรมเชิงปฏิบัติการ การเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยยานบินบังคับไร้คนขับ
วิทยากรโดยคุณวรพจน์ มาศิริ และทีมผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท จีไอเอส จำกัด (GIS.CO.,LTD)
วันที่ 12-13 ธันวาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการสารสนเทศภูมิศาสตร์ ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เอกสารประกอบ

>> ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ..อบรมเชิงปฏิบัติการ การเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยยานบินบังคับไร้คนขับ