>> ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมในการใช้งานเครื่องมือหาตำแหน่งพิกัดบนพื้นโลกด้วยดาวเทียม (GPS)

>> ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมในการใช้งานเครื่องมือหาตำแหน่งพิกัดบนพื้นโลกด้วยดาวเทียม (GPS)

เผยแพร่เมื่อ 07/01/2017 ผู้ชม 427

การฝึกอบรมในการใช้งานเครื่องมือหาตำแหน่งพิกัดบนพื้นโลกด้วยดาวเทียม (GPS)

อบรมวันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ.2560
จัดตารางอบรม ดังนี้
(ช่วงเช้า) เวลา 09.00 - 12.00 น.
(ช่วงบ่าย) เวลา 13.00 - 16.00 น.
ที่ห้องปฏิบัติการสารสนเทศภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

>> ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมในการใช้งานเครื่องมือหาตำแหน่งพิกัดบนพื้นโลกด้วยดาวเทียม (GPS)