ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวกมลกานต์ บัวตะมะ นักศึกษาโปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.กพ. ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1

คลังรูปภาพ : ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวกมลกานต์ บัวตะมะ นักศึกษาโปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.กพ. ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1

เผยแพร่เมื่อง 18/01/2020 ผู้เข้าชม 75