ร่วมงานสัมนาวิชาการ TUC Next Gen 2018 (Thai GIS User Conference) สัมผัสและทดลองใช้เทคโนโลยี Gis ให้เกิด Location Intelligence พร้อมฟังการบรรยาย การใช้ GIS ช่วยทีมหมูป่า วันที่ 6 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

คลังรูปภาพ : ร่วมงานสัมนาวิชาการ TUC Next Gen 2018 (Thai GIS User Conference) สัมผัสและทดลองใช้เทคโนโลยี Gis ให้เกิด Location Intelligence พร้อมฟังการบรรยาย การใช้ GIS ช่วยทีมหมูป่า วันที่ 6 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

เผยแพร่เมื่อง 06/09/2018 ผู้เข้าชม 229