" โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร "

>> นักศึกษาโปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ เข้าร่วมงานสัมนาวิชาการ TUC Next Gen 2018

พร้อมฟังการบรรยาย การใช้ GIS ช่วยทีมหมูป่า ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

เผยแพร่เมื่อ 07/09/2018 ผู้เช้าชม 218


ส่งมอบงานโครงการบริการวิชาการ เรื่อง “การสร้างภาพจำลองสามมิติของเทศบาลท่ามะเขือ เพื่อสนับสนุนโครงการเมืองน่าอยู่ของเทศบาล”

วันที่ 2 เมษายน 2561 นางสาวสุทธิพร เพ็ญฉาย นักศึกษาชั้นปี 4 โปรแกรมภูมิสารสนเทศ

เผยแพร่เมื่อ 02/04/2018 ผู้เช้าชม 131


>> ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ..อบรมเชิงปฏิบัติการ การเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยยานบินบังคับไร้คนขับ

วิทยากรโดยคุณวรพจน์ มาศิริ และทีมผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท จีไอเอส จำกัด (GIS.CO.,LTD)

เผยแพร่เมื่อ 10/12/2017 ผู้เช้าชม 106


ทั้งหมด

ประธานโปรแกรมวิชาหลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอน


โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์/โทรสาร  055-798-087
มือถือ 086-448-9918