" โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร "

>> ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ..อบรมเชิงปฏิบัติการ การเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยยานบินบังคับไร้คนขับ

วิทยากรโดยคุณวรพจน์ มาศิริ และทีมผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท จีไอเอส จำกัด (GIS.CO.,LTD)

เผยแพร่เมื่อ 10/12/2017 ผู้เช้าชม 32


>> โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่่อง การใช้เครื่องมือภูมิสารสนเทศในพื้นที่จริง ณ อุทยานแห่งชาติเขาหลวง สุโขทัย

เผยแพร่เมื่อ 03/02/2017 ผู้เช้าชม 291


>> ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมในการใช้งานเครื่องมือหาตำแหน่งพิกัดบนพื้นโลกด้วยดาวเทียม (GPS)

วันที่ 13  มกราคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ ห้องปฏิบัติการสารสนเทศภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 07/01/2017 ผู้เช้าชม 182


ทั้งหมด

ประธานโปรแกรมวิชาหลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอน


โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์/โทรสาร  055-798-087
มือถือ 086-448-9918