>> การแสดงละครเวที "THE RED BALLOON"

>> การแสดงละครเวที "THE RED BALLOON"

เผยแพร่เมื่อ 22/02/2020 ผู้ชม 371

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 และวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ด้วยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษญศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมการแสดงละครเวที เรื่อง "The Red Balloon" ซึ่งการแสดงในครั้งนี้มีกำหนดขึ้นแสดง 2 รอบ ระหว่างวันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลาเริ่มตั้งแต่ 19.00 น.เป็นต้นไป ที่ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเป็นระดมกองทุนสำหรับให้นักศึกษาที่ขาดแคลนด้านทุนทรัพย์ทางการศึกษา ได้กู้ยืมเพื่อใช้ในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป และทางเจ้าภาพผู้จัดการแสดงได้กล่าวขอบคุณนักแสดงทุก ๆ คน ทีมงานเจ้าหน้าที่และนักศึกษาจากสาขานิเทศน์ศาสตร์ในส่วนของเครื่องเสียงและแสง อีกทั้งยังมีอาจารย์จากสาขาดนตรีศึกษา รวมถึงท่านผู้ชมทุก ๆ ท่าน ที่ร่วมมือร่วมใจกันทำให้เกิดละครเวทีในครั้งนี้ขึ้นมา  โดยอาจารย์นันทนัช ตนบุญ ประธานสาขาวิชาภาษอังกฤษ อาจารย์ Joel Grisell ผศ.ดร.นิศากร ประคองชาติ และดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต อาจารย์ประจำสาขาวิขาฯ

>> การแสดงละครเวที