>> ผลการประกวดออกแบบโลโก้ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (English Program LOGO CONTEST 2019)

>> ผลการประกวดออกแบบโลโก้ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (English Program LOGO CONTEST 2019)

เผยแพร่เมื่อ 03/10/2019 ผู้ชม 727

ผลการประกวดออกแบบโลโก้ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(English Program LOGO CONTEST 2019)


ตามที่ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้จัดประกวดออกแบบโลโก้โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (English Program LOGO CONTEST 2019) โดยผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้ใช้เป็นตราสัญลักษณ์ของโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ  พร้อมรับเงินรางวัล จำนวน 1,500 บาท

ผลการตัดสินรางวัลชนะเลิศการออกแบบโลโก้ ได้แก่
 นางสาว ศิรินาถ นาเอก รหัสนักศึกษา 591220306
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

  • โดยทางโปรแกรมจะติดต่อไปยังผู้เข้าประกวดที่ชนะเลิศในครั้งนี้ต่อไป  
  • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โทร. 055-706555 ต่อ 3260

 

 

 

>> ผลการประกวดออกแบบโลโก้ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (English Program LOGO CONTEST 2019)