>> กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาต่างชาติ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อสอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์และการใช้ภาษาอังกฤษในฐานะชาวต่างชาติ

>> กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาต่างชาติ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อสอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์และการใช้ภาษาอังกฤษในฐานะชาวต่างชาติ

เผยแพร่เมื่อ 25/08/2019 ผู้ชม 422

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม และ 24-25 สิงหาคม 2562 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ และงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาต่างชาติ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อสอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์และการใช้ภาษาอังกฤษในฐานะชาวต่างชาติ

โดยมีวิทยากร ให้ความรู้ ได้แก่

  • คุณจิรพงษ์ เทียนแขก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ
  • Mr.Frank Joseph อาจารย์ชาวต่างชาติ ประจำศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักศึกษาชาวจีนจำนวน 6 คน และนักศึกษาชาวเมียนมาร์ 1 คน กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

>> กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาต่างชาติ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อสอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์และการใช้ภาษาอังกฤษในฐานะชาวต่างชาติ