>> ค่ายภาษาอังกฤษ ศิลปะ ดนตรีและการแสดง สำหรับเด็ก 4 - 8 ปี 4 วัน 32 ชั่วโมง

>> ค่ายภาษาอังกฤษ ศิลปะ ดนตรีและการแสดง สำหรับเด็ก 4 - 8 ปี 4 วัน 32 ชั่วโมง

เผยแพร่เมื่อ 24/02/2019 ผู้ชม 756

วันที่ 23-24 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษได้จัดกิจกรรม ค่ายภาษาอังกฤษ 4 - 8 ปี ผ่าน ศิลปะ ดนตรี และการแสดง ฝึกจดจำคำศัพท์ การออกเสียงที่คล้ายคลึงเจ้าของภาษา ผ่านการเล่นเกมและกิจกรรมกลุ่ม มีพี่ ๆ เอกภาษาอังกฤษดูแลอย่างใกล้ชิด  ส่งเสริมให้ มีความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มพูนสมาธิ ผ่านการวาดภาพ ระบายสี และประดิษฐ์ สิ่งของ สร้างความมั่นใจและกล้าแสดงออก ผ่าน การร้องเพลง เต้นรำ และแสดงบทบาทสมมติ

ดูรูปกิจกรรมวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ที่ https://huso.kpru.ac.th/h-english/?gal=2019.02.16

>> ค่ายภาษาอังกฤษ ศิลปะ ดนตรีและการแสดง สำหรับเด็ก 4 - 8 ปี 4 วัน 32 ชั่วโมง