>>การแข่งขันความสามารถพิเศษ KPRU'S GOT TALENT รอบที่ 2

>>การแข่งขันความสามารถพิเศษ KPRU'S GOT TALENT รอบที่ 2

เผยแพร่เมื่อ 21/02/2019 ผู้ชม 401

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดการแข่งขันความสามารถพิเศษ KPRU'S GOT TALENT รอบที่ 2 โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาทั้ง 5 คณะฯ ได้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพุทธชาด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

>>การแข่งขันความสามารถพิเศษ KPRU'S GOT TALENT รอบที่ 2