>>การแข่งขันความสามารถพิเศษ KPRU'S GOT TALENT รอบที่ 1

>>การแข่งขันความสามารถพิเศษ KPRU'S GOT TALENT รอบที่ 1

เผยแพร่เมื่อ 15/02/2019 ผู้ชม 386

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมพุทธชาด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดการแข่งขันความสามารถพิเศษ KPRU'S GOT TALENT รอบที่ 1 โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาทั้ง 5 คณะฯ ได้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้

>>การแข่งขันความสามารถพิเศษ KPRU'S GOT TALENT รอบที่ 1