>> กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

>> กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

เผยแพร่เมื่อ 02/02/2019 ผู้ชม 364

วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ได้จัดกิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณชัยพร เค้าโนนคล้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลิกภาพและการปรับ Mindset มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

>> กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ