>> กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ

>> กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ

เผยแพร่เมื่อ 30/01/2019 ผู้ชม 937

วันที่ 30 มกราคม 2562 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ณ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
กิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วยการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ 3 รายการ ได้แก่
          -การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (Speech Competition)
          -การแข่งขันสะกดคำ (Spelling Bee)
          -การแข่งขันตอบคำถามเกี่ยวกับอาเซี่ยน (ASEAN Quiz)
โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน รอดกำเหนิด ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้

>> กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ