อาจารย์นันทนัช ตนบุญ

อาจารย์นันทนัช ตนบุญ

เผยแพร่เมื่อ 02/01/2017 ผู้ชม 636

ประธานโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นางสาวนันทนัช ตนบุญ
ชื่อ-สกุล (Eng) :

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ  ชั้น 2
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3260

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์นันทนัช ตนบุญ